Oefentherapie Cesar      Hengelo

 • werkhouding
 • paardrijden-balans3
 • testimage1
 • paardrijden-balans2
 • ontspannen

Kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie is een specialicatie binnen het vak Oefentherapie Cesar en Mensendieck. De kinderoefentherapeut is gespecialiceerd in de (senso)motorische ontwikkeling van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar.

De meeste kinderen bewegen van nature veel en graag. Bewegen is behalve leuk en gezond ook erg nuttig, op deze manier leren ze spelenderwijs de vaardigheden die ze de rest van hun leven nodig hebben.

Ieder kind ontwikkeld zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Wanneer de ontwikkeling verstoord raakt, kan er een motorische ontwikkelingsachterstand ontstaan. Het kind heeft dan extra zorg en aandacht nodig om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen die belangrijk zijn om mee te kunnen komen met leeftijdsgenootjes.

Het kan voorkomen dat er naast een motorische ontwikkelingsachterstand ook sprake is van andere problematiek. Denk hierbij aan houdingsafwijkingen, gedragsafwijkingen, neurologische en orthopedische afwijkingen en psychopathologie. Binnen de behandeling staat het kind centraal en zal er rekening gehouden worden met deze specifieke problemen.

Wanneer kinderoefentherapie?

Bij een motorische achterstand kan er sprake zijn van:

 • Problemen met zindelijk worden
 • Problemen met leren fietsen, zwemmen of schrijven
 • Te veel vallen en ergens tegenaan lopen
 • Niet goed kunnen rennen, springen, klimmen, hinkelen, enz.
 • Problemen met vangen en gooien van een bal
 • Opvallende onhandigheid
 • Houterig bewegen
 • Kinderen met overgewicht
 • Hypermobiliteit
 • Slecht vormen, cijfers en letters herkennen bij rekenen en schrijven op school (bijv. dyslexie en dyscalculie)
 • Problemen met leren schrijven of het handhaven van de zithouding
 • Slecht kunnen concentreren
 • Angstige, boze of onzekere kinderen
 • Bij diagnoses als NLD, ADHD, autisme en aan autisme verwante stoornissen (PDD-NOS) komen vaak motorische problemen voor