Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo. In sommige gevallen verloopt de motorische ontwikkeling van een kind trager of anders vergeleken leeftijds­genoten. Het duurt bijvoorbeeld lang voordat uw kind zelfstandig kan lopen, rennen of fietsen. Uw kind kan niet goed meekomen tijdens de gymles of heeft moeite met kleuren en schrijven. Herkend u dit bij uw kind? Of word u er op gewezen door school? In de meeste gevallen kunnen we uw kind goed helpen bij het verbeteren van deze vaardigheden.

Werkwijze
Kinderoefentherapie vindt plaats in de praktijk. Eerst wordt in kaart gebracht waar uw kind moeite mee heeft tijdens een telefonisch intakegesprek. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt voor een motorisch onderzoek in de praktijk. Na de intake en het onderzoek ontvangt u een verslag met behandeldoel en behandelplan. Als dit akkoord is dan kan er gestart worden met de behandelingen. Elke behandeling duurt ongeveer 30 minuten. Tijdens de behandeling staan spel en plezier in bewegen centraal. Zo werken we spelenderwijs aan het behalen van de doelen die opgesteld staan in het behandelplan. Tijdens de behandelingen mag u als ouder aanwezig zijn.

Aanmelding en vergoedingen
U kunt uw kind zonder aanmelden voor kinderoefentherapie zonder verwijzing van de huisarts. Kinderoefentherapie valt onder het basispakket van uw zorgverzekering. De eerste 18 behandelingen worden vergoed vanuit het basispakket, hiervoor geldt geen eigen risico. Wanneer er meer behandelingen nodig zijn, dan worden deze vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt is afhankelijk van uw zorgverzekering. Bij een chronische indicatie worden alle behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering.

Doe de check
Herkent u een of meerdere symptomen bij uw kind? Meld uw kind dan aan voor kinderoefentherapie.

Schrijfvaardigheid

 • Slordig of onleesbaar handschrift
 • Frustratie of weerstand om te schrijven/tekenen
 • Schrijft te snel, te langzaam, te groot of te klein
 • Drukt te hard of te zacht op het papier


Handvaardigheid

 • Moeite met knippen
 • Moeite met veters strikken
 • Moeite met knoopjes van kleding open en dicht doen


Ruimtelijke oriëntatie

 • Moeite met afstand inschatten
 • Haalt links en rechts door elkaar
 • Spiegelt cijfers en letters
 • Moeite met puzzelen
 • Heeft moeite om te starten met een opdracht (handelingsplan maken)


Balvaardigheid

 • Heeft moeite met mikken en vangen
 • Is bang voor balspellen
 • Gooit te hard of te zacht


Grove motoriek

 • Komt niet goed mee met gym
 • Is angstig of onzeker in bewegen
 • Moeite om te leren zwemmen
 • Heeft geen plezier in bewegen en buitenspelen
 • Heeft een opvallend loop- en renpatroon